Routes

Stania State Oentsjerk, vooraanzicht met park. Eén van de routes van Rondom Stins en State
park Stania State, Oentsjerk

Hieronder vindt u de routebeschrijvingen, kaarten en verwijzingen naar meer informatie. U kunt de kaarten ook downloaden als GPX bestand en vervolgens gebruiken op navigatiemiddelen naar eigen keuze.

Overigens zijn de routebeschrijvingen zo duidelijk dat de kaart niet persé nodig is.

1. Rondwandeling Martena State – Dekema State, Koarnjum – Jelsum
routebeschrijving
routekaart
filmpje Dekema State
meer over Martena State
meer over Dekema State

2. Rondwandeling de Schierstins, Veenwouden
routebeschrijving
routekaart
filmpje
meer

3. Rondwandeling Stania State, Oentsjerk
routebeschrijving
routekaart
meer

4. Rondwandeling Rinsma State, Driesum
routebeschrijving
routekaart
meer

5. Rondwandeling Glinstra State, Burgum
routebeschrijving
routekaart
meer

6. Rondwandeling Fogelsangh State, Veenklooster
routebeschrijving
routekaart
filmpje
meer

7. Rondwandeling Allema State, Oudwoude
routebeschrijving
routekaart
meer

8. Rondwandeling Statig Beetsterzwaag
routebeschrijving
kaart
meer over Lyndenstein
meer over Lyklamahuis

9. Rondwandeling Unia State, Bears
routebeschrijving
routekaart
filmpje
meer

10. Rondwandeling poort Sjuxma State, Waaxens – Hantum
routebeschrijving
routekaart
meer

11. Rondwandeling poort Hemmema State, Berlikum
routebeschrijving
routekaart
meer

12. Rondwandeling Grovestins, Koudum
routebeschrijving
routekaart
meer

13. Rondwandeling Kippenburg en Rinia State, Oudemirdum
routebeschrijving
routekaart
filmpje Rinia State
meer over Kippenburg
meer over Rinia State

14. Rondwandeling Heeremahuis en Monsma State, Bolsward
routebeschrijving
routekaart
meer over Heeremahuis
meer over Monsma State

15. Rondwandeling Heringa State of Poptaslot, Marsum
routebeschrijving
routekaart
filmpje
meer

16. Rondwandeling Jongema State, Raerd
routebeschrijving
routekaart
meer

17. Rondwandeling Vijversburg, Tietjerk
routebeschrijving
routekaart
meer

18. Rondwandeling Martenastins, Franeker
routebeschrijving
routekaart
meer

poort Unia State, Bears